استراتژی ها

چشم انداز در سال 1409

شرکت توسعه مسکن تهران

ارزش های محوری

– ارزش آفرینی برای مشتریان و ذینفعان

– تلاش جهادی توام با خلاقیت و نوآوری

– صداقت، درستکاری و مسئولیت پذیری

– التزام به کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مسئولیت‌ اجتماعی

– توسعه پایدار جوامع و جبران آسیب‌های وارد شده به محیط زیست و ساختار اجتماعی مناطق

– حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان

– تقویت تشکل‌های کارگری

– تقویت ضمانت‌های اجرایی جدید به ویژه در حوزه محیط زیست

استراتژی ها

– انبوه سازی واحدهای کوچک و متوسط و تجهیز با درخواست مشتری در شهرهای برخوردار

– ورود به طرح های ملی در حوزه مسکن

– ساخت مسکن های خاص(فرهیختگان، مالکیت زمانی و …)

– ورود به عرصه صدور خدمات فنی و مهندسی

اهداف استراتژیک

وجه مالی:

— رشد و پایدار سازی درآمد هلدینگ

— ارزش آفرینی برای سهامداران

— توسعه روشهای تامین مالی پروژه ها

— بهبود نسبت های مالی

 

وجه مشتری و بازار:

— ارزش آفرینی و افزایش رضایتمندی مشتریان

— بهبود مستمر خدمات پس از فروش

— توسعه برندینگ

— تنوع در سبد تولیدات

— تنوع در روش های فروش

 

وجه فرآیندهای داخلی:

— افزایش چابکی

— افزایش کیفیت محصول

— توسعه کمی محصولات

— بهبود مستمر ارتباط با ذینفعان

— توسعه یکپارچه روش ها و فن آوریهای نوین و صنعتی

 

وجه رشد و یادگیری:

— افزایش مستمر دانش و مهارت کارکنان

— بهبود تحقیق و توسعه

— توسعه و تجهیز شرکت به فن آوری اطلاعات

— ارتقا فرهنگ سازمانی

با اسکن کد روبرو از طریق موبایل می توانید کلیه اطلاعات تماس با شرکت توسعه مسکن را در تلفن همراه ذخیره نمایید.

جهت بزرگنمایی کلیک کنید

پیوندهــای مرتبط

آدرس

تلفن تماس

شبکه های اجتماعی