شرح مختصری از پروژه :

این پروژه در قزوین – بلوار آزادگان (غیاث آباد) – نرسیده به میدان ایثارگران اجرا شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل می باشد

مشخصات پروژه: