شرح مختصری از پروژه :

این پروژه در قزوین – بلوار شهید بابایی (دانشگاه) – 20 متری صنایع دستی – نبش خیابان جلیلوند اجرا شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل می باشد:

مشخصات پروژه: