شرح مختصری از پروژه :

این پروژه در چهار بلوک در تهران – بزرگراه نیایش (ایرانپارس) – نرسیده به فلکه شهران – خیابان شهید خیابانی (وسک) – کوچه ارکیده اجرا شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل می باشد:

مشخصات پروژه: