شرح مختصری از پروژه :

این پروژه در تهران – خیابان شهید کلاهدوز – خیابان بهار جنوبی – کوی نیکبخت اجرا شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل می باشد:

مشخصات پروژه: