شرح مختصری از پروژه :

این پروژه در تهران – بلوار آیت اله کاشانی – بلوار تعاون – بلوار آلاله – خیابان سرو – کوچه های سرو 3 و سرو 4 در 5 بلوک و بصورت مجزا  اجرا شده. مشخصات پروژه به شرح ذیل می باشد:

 

مشخصات پروژه: