شرح مختصری از پروژه :

پروژه برج مرکز تجارت قزوین با کاربری تجاری ، اداری، مسکونی و فرهنگی در 28 طبقه در نبش میدان میرعماد (درب کوشک) قزوین طراحی و پروانه ساختمان آن در سال 1388 از شهرداری منطقه 5 شهر قزوین دریافت شده است. این پروژه به صورت ویژه و متناسب با فن آوری روز طراحی شده است. جهت تأمین پارکینگ پروژه به عمق 25 مترمربع خاکبرداری و هم زمان سازه نگهبان پروژه که جزء اسکلت پروژه است جهت پایداری و نگهداری اماکن و خیابان های اطراف اجرا شده است. عملیات اصلی ساخت در دی ماه سال 1389 شروع گردید.

مشخصات پروژه:

سایر مشخصات پروژه:

پروژه دارای یک واحد رستوران، یک سالن چند منظوره در طبقات فوقانی است.

کاربری طبقات پروژه به شرح ذیل است:

- طبقات زیرزمین : تاسیسات، انباری، پارکینگ در 4 طبقه و زیرزمین طبقه اول واحدهای تجاری

- طبقات همکف، اول و دوم : واحدهای تجاری

- طبقات سوم تا بیست و دوم : شامل واحدهای اداری، مسکونی، رستوران و سالنهای اجتماعات